Ons team

Foto van Manuja

Manuja

Ik ben Manuja, een creatieve developer met een voorkeur voor user experience en ontwerpen. Ik vind het leuk om projecten in goeie banen te leiden en iets moois te creëren.

Tijdens dit project heb ik gewerkt aan het slimme opzetstuk.

Foto van Quincy

Quincy

Hoi, mijn naam is Quincy en ik ben een creatieve developer. Tijdens projecten vind ik het leuk om de uitdaging te zoeken en met oplossingen te komen die gevalideerd zijn bij de doelgroep.

Tijdens dit project heb ik gewerkt aan WaterMappie.

Foto van Rik

Rik

Ik ben een creative ontwikkelaar met een affiniteit voor het creëren van mooie projecten met een positieve impact op de doelgroep en maatschappij.

Tijdens dit project heb ik gewerkt aan de Waterreis en de slimme kraan concepten.

Foto van Tom

Tom

Ik ben een ontwikkelaar met een oog op functionaliteit. Mijn voorkeur ligt altijd bij het ontwerpen van praktische toepassingen.

Foto van Niek

Niek

Ik ben geïnteresseerd in front-end design & development van websites, maar back-end vind ik ook niet erg.

Tijdens dit project heb ik gewerkt aan het Waterreis concept.


Watermappie

Algemeen

Ontwerpvraag

Wij hebben een ontwerp vraag opgesteld om ons een kleiner kader binnen de interesses van Oasen te geven. Deze luidt: 'Hoe maken wij huishoudens bewuster van de betrouwbaar- en duurzaamheid van het kraanwater?'

Doelgroep

De doelgroep waar wij ons op hebben gefocust zijn 18 tot 35 jarigen die interesse hebben in de kwaliteit en het verschil van kwaliteit van drinkwater in verschillende landen.

Doel

Ons doel is om de gebruikers te informeren over verschillen in drinkwaterkwaliteit en een hernieuwde waardering voor Nederlands kraanwater bijbrengen.

Concept

Ons concept kan verdeeld worden in twee belangrijke onderdelen, namelijk de API waar de data in verzameld staat, en de kaart waar deze data gebruikt wordt om de gebruiker te informeren.

Data

Om alle waterdata op een centrale plek te verzamelen is een API gemaakt. Er kunnen verschillende opdrachten (requests) aan de API gegeven worden. Een waterbedrijf kan een account aanmaken om vervolgens hun eigen waterdata in de API te zetten, deze data aan te passen of te verwijderen. Ook kan er data opgevraagd worden om vervolgens op een website te gebruiken.

Kaart

Wij geven deze data weer op een wereldkaart. Vervolgens kan de gebruiker twee landen selecteren en hun waterkwaliteit vergelijken. De twee landen worden naast elkaar weergegeven. De stoffen die in het drinkwater zitten worden verdeeld in verschillende onderwerpen, zoals gezondheid en smaak. Alle stoffen worden in perspectief gezet tegenover de Nederlandse normen voor waterkwaliteit.

Wireframe van de watervergelijking

Prototype

Na het concept en ontwerp opstellen zijn wij begonnen aan een prototype. Zoals te zien op de afbeeldingen is er op sommige punten iets van het ontwerp afgeweken door technische mogelijkheden.

Hier is de demo te vinden:

Doorontwikkelingen

Onze prototype is nog maar een demo en dus missen er dingen. Hieronder wordt een lijst gegeven met ideeën voor doorontwikkeling.


Concepten

Voor ons project hebben wij 3 concepten verzonnen en uitgewerkt. Hieronder worden deze uitgelegd.

"Interactieve Wereldbol"

De interactieve wereldbol (of ookwel WaterMappie) is een tool die makkelijk inzicht geeft in de kwaliteit van drinkwater overal op de wereld.

De doelgroep hiervoor bestaat uit 25/35 jarigen die jaarlijks de jaarnota invullen van hun waterverbruik via MijnOasen, en diegene die interesse in de globale waterverbruik hebben of op vakantie gaan naar het buitenland.

Doelen & doelgroep

Bereiken van doelen

Door de gebruiker inzicht te geven in niet alleen de kwaliteit van drinkwater in hun omgeving, maar ook dat in andere gebieden en deze naast elkaar te houden hopen wij de gebruiker te realiseren hoe goed ze het hebben in hun gebied.

Deze realisatie kan zorgen voor een gevoel van belang in de gebruiker die hierdoor meer verantwoordelijkheid voelt bij het gebruik van water door te zien hoe goed ze het hebben in tegenstelling tot andere delen van de wereld.

De wereldbol is een object dat volledig bestuurbaar is door de gebruiker en vol staat met interessant punten waarop geklikt kan worden. Zodra de gebruiker dit doet kunnen ze de waterkwaliteit in dit gebied direct vergelijken die die van hun eigen gebied. Punten waarop geklikt kan worden zijn bijvoordeeld:

- Landen
- Oceanen
- Meren en rivieren
- Gebergte waar mineraalwater wordt verzameld
- Waterbedrijven
- En andere plekken die wij belangrijk of interessant vinden

Concept

"Slimme kraan"

Doelen & doelgroep

Duurzamer met water omgaan is een breed begrip waaraan er veel woorden vuil gemaakt kunnen worden. Wat is een betere manier om bewuster met water om te gaan, dan het ook echt daadwerkelijk uit te voeren?
De slimme kraan is hier de tool voor. Het is bedoeld voor alle huishoudens (en eventueel bedrijven) die graag op een makkelijke en concrete manier hun water willen besparen en bewuster ermee om willen gaan. Met behulp van de bijbehorende app worden de opgemeten gegevens van het opzetstuk inzichtelijk gemaakt voor de gebruikers.

Het opzetstuk zelf zal onder andere bestaan uit een waterdruksensor en indicatielampjes. De waterdruksensor kan meten of de kraan aan of uit staat en kan aan de hand van de druk uiteindelijk berekenen hoeveel water er verbruikt wordt, wat in de app kan worden ingezien. Ook zal het opzetstuk directe feedback aan de gebruikers kunnen leveren aan de hand van de indicatielampjes. De lampjes zouden verschillende dingen kunnen indiceren, bijvoorbeeld hoeveel water er is verbruikt, of dat er teveel water is verbruikt. Het opzetstuk zou op meerdere plekken in het huis geplaatst kunnen worden, om per kraan bij te houden wat het verbruik is.

Het opzetstuk

De app

De app zal communiceren met het opzetstuk om aan de gebruiker weer te geven wat het opzetstuk heeft gemeten. Hierbij zou je kunnen denken aan een hoeveel L water er door een bepaalde kraan stroomt, maar ook welke kraan nou het meeste wordt verbruikt en op welke tijdstippen. Ook zou je persoonlijke doelen kunnen stellen waarin je in de app wedstrijdjes kunt houden met jezelf of je gezin om zo duurzaam mogelijk met het kraanwater om te gaan. Ook zal ze app de gebruiker van informatie kunnen voorzien. Uit onze interviews is namelijk gekomen dat de doelgroep het wel fijn zou vinden als ze weten waarom het bijvoorbeeld belangrijk is om duurzaam met water om te gaan.

"Waterreis"

De Waterreis leert de gebruiker over het proces dat ons drinkwater doorgaat. Dit moet de gebruiker bewust maken van de kwaliteit van ons water en er hopelijk zuiniger mee omgaan.

Onze doelgroep zijn 16 tot 35 jarigen die geïnteresseerd zijn in het proces achter drinkwater en/of een affiniteit hebben met techniek.

Het bouwt voor op de 'Hoe maken wij drinkwater'-pagina van Oasen. De redelijk nieuwe web-AR techniek wordt toegepast om de gebruikers mee te nemen in het verhaal.

Doelen & doelgroep

Bereiken van doelen

Om dit bewustzijn te creëren nemen wij de gebruikers mee op de reis van ons drinkwater, vanuit de grond tot aan de kraan.

Tijdens de reis worden er veel dingen uitgelegd over de filtratie en opslag van het drinkwater. Daarnaast wordt nadruk gelegd op hoe belangrijk deze processen zijn voor ons dagelijks leven.

Hopelijk vind de gebruiker een deel van het verhaal wat hen activeert om duurzamer met water om te gaan.

De gebruiker komt op het startscherm. Vanaf hier kunnen ze een plek zoeken in hun omgeving om het verhaal te bekijken.

Vervolgens wordt de gebruiker met AR beeld en het karakter uitleg gegeven over alle filterstappen die ondernomen worden om het water zo veilig mogelijk te maken.

Aan het einde van de reis wordt getoond waarvoor dit water allemaal wordt gebruikt.

Concept