Medialab 2 House of Esports

Team 4

Mae Akse
Tom de Bilde
Aswin Hathie
Michelle Smit
Wiwi To

alternative

Maak kennis met ons
creatieve team

Mae
Mae Akse

Hoi, Ik ben Mae en 23 jaar oud, ik woon in Rijswijk. Vormgeving en concepten uitwerken vind ik leuk.
Ik heb gekozen voor deze opdracht, omdat ik van gamen hou en meer wilde leren over E-sports.

Tom
Tom de Bilde

Hi! Ik ben Tom. Ik ben 25 en woon in Poortugaal. Ik game al lang en ben erg enthousiast over eSports.
Dit project lijkt mij een uitstekende kans om een toffe bijdrage te leveren aan het onderwijs en eSports!

Aswin
Aswin Hathie

Hoi, ik ben Aswin! In mijn vrije tijd game ik veel en kan daarom ook veel relateren met dit project. Nu kunnen we het zelfs gaan integreren in het onderwijs, wat mij erg motiveert.
Mijn rol is om de planning bij te houden en om veel onderzoek te doen.

Michelle
Michelle De Smit

Hey! Ik ben Michelle een 21 jarige CMD student. Ik woon in Rotterdam en heb een passie voor digital art en Game UI.
Deze opdracht leek me interessant, omdat ik zelf hou van gamen en games steeds meer worden ingezet.

Aswin
Wiwi To

Mijn naam is Wiwi To. Ik ben 23 jaar oud en studeert CMGT op het Hogeschool Rotterdam. Mijn hobbys zijn op vakantie, gamen en programmeren(front-end). Het integreren van eSports in het Nederlandse onderwijs vind ik leuk.

Opdracht & Opdrachtgever

shape

Opdracht

Hoe kunnen we Esportsactiviteiten beter integreren in het curriculum van het Nederlandse onderwijs?

shape

Opdrachtgever

House of Esports bouwt aan een samenleving waarin gamers geaccepteerd zijn en die voorziet in hun behoeftes.Onderzoeksfase

Deskresearch

De eerste fase van het onderzoek heeft bestaan uit deskresearch. Om het onderzoek niet alle kanten uit te laten gaan, is het opgedeeld in 4 richtingen:

• Hoe zien wij Esports nu? (Stigma's, etc.)
• Positieve ontwikkelingen uit Esports
• Gamen in het onderwijs nu (huidige situatie)
• Games te koppelen aan huidig curriculum

Het onderzoek en inzichten hieruit is inzichtelijk gemaakt op ons Miro bord. Aan de hand van dit onderzoek is de doelgroep afgebakend tot leerlingen van groep 7 & 8 en brugklassers.

Miro bord
about

Field research

Na het uitvoeren van desk research is het team verder gegaan met field research in de vorm van interviews. Er zijn interviews afgenomen met de volgende groepen:

• Groep 8 leerlingen
• Groep 8 docenten
• Brugklas leerlingen
• Brugklas docenten
• Brugklas mentors

De interviews en inzichten hieruit zijn inzichtelijk gemaakt op ons Miro bord. Aan de hand van deze interviews heeft het team inzichten gebundeld en deze gebruikt om ontwerprichtlijnen op te stellen. Tevens heeft het team aan de hand van deze interviews een uiteindelijke doelgroep gekozen: brugklassers.

Miro bord
about

Ontwerpfase

Ontwerprichtlijnen

Om tot 3 relevante en geschikte concepten te komen heeft het team ontwerprichtlijnen opgesteld. Deze zijn opgesteld vanuit inzichten uit zowel desk research als field research.

Om een keuze te maken welke richtlijnen uiteindelijk worden toegepast voor het bedenken van concepten zijn de richtlijnen ingedeeld in een haalbaarheid en impact matrix.

Het doel van deze matrix is om te bekijken welke richtlijnen het best scoren op deze twee factoren. Als een idee zeer veel impact heeft en ook zeer haalbaar is, lijkt dit een uitermate geschikte keuze. Naast deze afbeelding is de matrix ook inzichtelijk gemaakt op het Miro bord.

Miro bord
alternative

Creatieve sessie

Het team heeft een creatieve sessie uitgevoerd. De 7 gekozen ontwerprichtlijnen hebben aan de basis gestaan van deze creatieve sessie, om zo doelgericht tot een concept te komen.

Deze sessie heeft bestaan uit een associatieve brainstorm en het categoriseren van de nieuwe ideeën d.m.v. een COCD box.
Het team heeft drie ideeën uit deze creatieve sessie gewonnen en deze doorontwikkeld tot 3 concepten.

De creatieve sessie is inzichtelijk gemaakt op het Miro bord.

Miro bord
alternative

Concepten

Totstandkoming

Nadat het team drie ideeën heeft gekozen, zijn deze doorontwikkeld en toebedeeld met de behorende ontwerprichtlijnen.

Het doel van deze doorontwikkeling is om belangrijke aspecten van het concept te benadrukken en tegelijkertijd het concept af te bakenen.

Met deze huidige afbakening heeft het team prototypes voor de 3 concepten gemaakt.

alternative

Mentor Madness

"Hoe kunnen we docenten, door middel van Esports, helpen met het geven van een nuttige mentorles waar leerlingen waardevolle skills leren?"

Het concept focust zich op het aanleren en verbeteren van 21st century skills. De doelgroep is brusklassers en hun mentors.

Het concept heeft 3 ontwerprichtlijnen:
• Het concept moet 21st century vaardigheden aanleren
• Het concept moet een doel hebben, het liefst met liefhartig aspect
• Het concept moet een aanvulling zijn op de les, geen vervanging

Het gehele concept is inzichtelijk gemaakt op ons Miro bord.

Miro bord
alternative


Hubbub Houses

"Hoe kunnen we, door middel van Esports, het normale rooster van studenten doorbreken zodat ze het gevoel hebben dat school niet alleen uit standaard vakken bestaat?"

Het concept focust zich op het community aspect van school, of het tekort hieraan. Dit doen we d.m.v. het onderbreken van het reguliere rooster met Esports activiteiten. De doelgroep is brugklassers, maar zal leerlingen van alle studiejaren met zich betrekken.

Het concept heeft 3 ontwerprichtlijnen:
• Het concept moet te spelen zijn met meerdere leerlingen
• Het concept moet motiveren om te bewegen
• Het concept moet een onderbreking van het standaard rooster bieden

Het gehele concept is inzichgelijk gemaakt op ons Miro bord.

Miro bord
alternative

Gym Quest

"Hoe kunnen we, door middel van Esports, tijdens gym leerlingen waardevolle (21st century) skills aanleren?"

Het concept focust zich op het gevoel bij leerlingen dat gymles geen doel heeft. Hoewel het vak wel een curriculum heeft, voelt het voor leerlingen als losse activiteiten die soms leerlingen buitensluiten. De doelgroep is brugklassers, maar het concept kan breder worden ingezet.

Het concept heeft 5 ontwerprichtlijnen: • Het concept moet 21st century skills aanleren
• Het concept moet een doel hebben, het liefst met liefhartig aspect
• Het concept moet een breking geven in het standaard curriculum
• Het concept moet motiveren om te bewegen
• Het concept moet met meerdere leerlingen te spelen zijn

Het gehele concept is inzichtelijk gemaakt op ons Miro bord.

Miro bord
alternative

Tussenpresentatie

We hebben onze concepten gepresenteerd en hierdoor hebben we feedback gekregen waar we komende weken aan werken:

Begrijpt het probleem van Mentor Madness, goed uitgewerkt, storyboards.
Waardecreatie, is heel goed gedaan. Middelbare school met een digitaal iets opvoeden is erg goed.
Hoe gaan we docenten ervan overtuigen dat dit werkt?
Open Badges, skill neerzetten als klas mentor of school uitdelen
Digitale skills aanleren, als word, kan ook veel toegevoegde waarde hebben
Hoe gaan we het verkopen?
Combinatie tussen concept 2 en mentor madness?

Tussenpresentatie
alternative

Brainstorm Levels

We hebben gebrainstorm voor de opdrachten voor de leerlingen tijdens de mentoruren.

We hebben vier levels gebrainstormd:
Level 1: kennis maken met Google zoekmachine.
Level 2: groepsopdracht met 4 personen in Gartic Phone.
Level 3: vragenlijst met nep of echt.
Level 4: eenzaam bij ouderen.

Miro bord
alternative

Prototype

Na het brainstormen zijn we begonnen met het maken van prototype:

Je begin met het inloggen van je schoolaccount, daarna ga je door om de levels te behalen door verschillende opdrachten te doen.

Level 2 en level 4 is een groepsopdracht van 4 personen.
Door opdrachten te doen, krijgt je coins om in je winkel outfit te locken.

Figma
alternative

Usability test

We zijn bij ons doelgroep geweest om feedback te vragen over onze prototype.

Meest belangrijke feedback hebben het verwerkt in onze prototype:
- icon om naar de volgende pagina veranderen naar next button
- op alle pagina een navbar onderin
- cions op meerdere plekken te zien
- badges pagina voor de leerlingen(hierdoor kan een leerling badges krijgen)
- naam bij elke wereld
- loading pagina
- betere uitleg

Miro bord
alternative

Eindpresentatie

Het is weer zover tot het eindpresentatie. Hierin hebben we ons concept gepresenteerd en we hebben ook feedback gekregen waar we in de toekomst verder kan uitbereiden:

Leuke fimpje en goed gepresenteerd van begin tot eind
Nadenken over de nep/echt vragen?
Nadenken over wat je nodig hebt om te bouwen.

Eindpresentatie
alternative