RISQFree

Reymark

Sandesh

Ires

Quincy

Aanleiding

Huidige situatie

Straatintimidatie is een landelijk probleem en komt vooral voor in de grote steden zoals Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Vanuit gemeente Rotterdam hebben we de opdracht gekregen om na te denken hoe wij seksuele straatintimidatie terug kunnen dringen. Uit onderdoek blijkt dat maar liefst 67% van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar te maken hebben gehad met seksuele straatintimidatie. De plegers zijn volgens de daders maar liefst 74% jongens of mannen.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel initiatieven genomen worden om straatintimidatie terug te dringen in de stad Rotterdam. Zo worden er maatregelen getroffen door straten beter te belichten, maar ook worden er samenwerkingen met de horeca gestart. Wij hebben met dit project de focus gelegd op de zomerperiode en in de hotspots van Rotterdam omdat de gevallen in deze periode het hoogst liggen. Wij willen ons focussen op de communicatie naar te plegers toe en zo op een preventieve manier het probleem tegengaan.

Ideale situatie

Proces

Fase 1

Connect

Fase 2

Concept

Fase 3

Create

Ontwerpvraag


"Hoe kunnen wij de seksuele straatintimidatie in het licht brengen voor daders in de stad Rotterdam, zodat zij zich meer bewust worden van de oorzaak hiervan?"

Research

Deskresearch

Tijdens het project hebben we als team allerlei methodes ingezet om onderzoek te doen naar het onderwerp. Eerst zijn we van start gegaan met een pre research en daarna naar het onderzoek zelf. Vervolgens hebben we de Destep Context Map methode toegepast om het onderzoek verder te verfijnen.

Fieldresearch

Aanvullend hebben we als team er ook voor gekozen om fieldresearch te doen. Ter voorbereiding hiervan hebben we een kaart gemaakt met allerlei hotspots en we hebben een formulier voorbereid zodat we op een later moment alle statistieken uit ons onderzoek kunnen halen.

Stakeholder Map

Context

Bij het maken van de Stakholder Map hebben we nagedacht over alle mogelijk plekken waar men te maken kan krijgen met seksuele straatintimidatie. Uit interviews blijkt dat mensen nagefloten en nageroepen worden wanneer zij heel kort aan het wachten zijn op de taxi.

Stakeholder Context Map

Context

Bij het maken van de Stakholder Map hebben we nagedacht over alle mogelijk plekken waar men te maken kan krijgen met seksuele straatintimidatie. Uit interviews blijkt dat mensen nagefloten en nageroepen worden wanneer zij heel kort aan het wachten zijn op de taxi.

Statement Cards

1.

In rotterdam worden vrouwen meer geïntimideerd dan mannen.

Uit onderzoek en statistieken blijkt dat 67% van alle vrouwen in Rotterdam tussen de 12 en 25 jaar wel eens te maken hebben gehad met straatintimidatie.

2.

Er wordt in de zomer vaker seksueel geïntimideerd dan in de winter in Rotterdam.

In de zomer komen er meer mensen in openbare ruimtes en dragen zij minder kledij, waardoor de huid van de persoon zichtbaarder is. Dit zorgt voor meer seksuele straatintimidatie.

3.

Gewenste aanpakken voor seksuele straatintimidatie is locatie afhankelijk.

Seksuele straatintimidatie gebeurt vaak in omgevingen waar dit vanuit de plegers perspectief onopgemerkt kan. Voor slachtoffers zijn de gewenste aanpakken hiertegen dan ook om deze omgevingen aan te pakken zodat dit niet meer kan. Onder anderen door straatverlichting, aanwezigheid van camera's en goed zich op de desbetreffende omgevingen.

How Might We Questions

1.

Hoe kunnen wij seksuele straatintimidatie in de zomer verminderen in Rotterdam?

2.

Hoe kunnen wij op de hot-spots van Rotterdam de slachtoffer een veilig gevoel geven wanneer zij zich verplaatsen?

3.

Hoe kunnen wij kunnen verveling onder jong volwassen op straat verminderen, zodat zij geen toevlucht nemen tot straatintimidatie?

4.

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat vrouwen minder achterna gelopen worden door mannen?

5.

Hoe kunnen wij door middel van social media normalisatie van straatintimidatie tegengaan aan Gen Z?

6.

Hoe kunnen wij de Rotterdammers bewustmaken over wat zij kunnen doen tegen intimidatie?

Ontwerprichtlijnen

“Het concept moet in de stad (Rotterdam) bruikbaar zijn.”

In steden komt straatintimidatie meer voor dan op het platteland. Het percentage jonge vrouwen dat weleens te maken heeft met straatintimidatie loopt uiteen van 55 % in niet-stedelijke gemeenten tot 75% in zeer stedelijke gemeenten.

  • Reep, C. M. A. (2022, 2 februari). Straatintimidatie van jongeren.
“Het concept brengt het verschil tussen comlimenteren en intimideren aan het licht.”

Plegers van seksuele straatintimidatie in de stad geven aan dat zei hun uitspraken vaak bedoelen als complimenten, niet als intimidatie. Hierbij is de grens voor hen niet meer duidelijk wanneer zij eigenlijk een compliment willen geven.

  • Persoonlijke communicatie met Nova Adelerhof 13-05-2022
  • Soumokil, D. Straatintimidatie vanuit een Rotterdams mannenperspectief.
“Het concept moet seksuele straatintimidatie op een uitnodigende manier naar voren brengen bij daders.”

Veel gewenste oplossingen tegen seksuele straatintimidatie worden de slachtoffers en daders contrasterend tegenover elkaar gezet. Enkel blijkt dat dader niet altijd door hebben dat hun acties en uitspraken over de grens heen gaan van de slachtoffers, maar worden zij alsnog altijd als de "slechterik" neergezet.

  • Soumokil, D. Straatintimidatie vanuit een Rotterdams mannenperspectief.
“Het concept moet gebruikt worden door groepen, maar ook door mensen alleen.”

Plegers van seksuele straatintimidatie in de stad geven aan dat zei hun uitspraken vaak bedoelen als complimenten, niet als intimidatie. Hierbij is de grens voor hen niet meer duidelijk wanneer zij eigenlijk een compliment willen geven.

  • Persoonlijke communicatie met Nova Adelerhof 13-05-2022
  • Soumokil, D. Straatintimidatie vanuit een Rotterdams mannenperspectief.
“Het concept moet bruikbaar zijn in de zomer.”

In de zomer bevinden er meer mensen zich in de openbare ruimtes en dragen zij door de temperatuur minder kledij, waardoor de huid van de persoon meer zichtbaar is. In de zomer verhoogt hierdoor de seksuele straatintimidatie.

  • Fischer, T., & Sprado, N. (2017). Seksuele straatintimidatie in Rotterdam.
“Het concept moet mensen meer bewust maken van de oorzaak van straatintimidatie.”

Daders hebben mogelijk geen besef dat zij met seksuele straatintimidatie bezig zijn en welke impact dit kan hebben op de slachtoffers hiervan. Hierbij weten zij niet welke gedragingen wel of niet als intimiderend worden beschouwd.

  • Soumokil, D. Straatintimidatie vanuit een Rotterdams mannenperspectief.

3 concepten

Vanuit de inzichten en creatieve sessies zijn een drietal oplossingen bedacht. Na de tussenpresentatie voor de opdrachtgever en docenten hebben wij aan de hand van hun feedback een conceptkeuze kunnen maken. Wij gaan verder met het concept “Terrastafel” en brengen aspecten van concept “complimenteren of intimideren”.

Het concept

TERRAS TALKS

1.

Het concept zet mensen die naar terrassen gaan het denken voordat zij een ongepaste opmerking maken naar iemand die gewoon langsloopt.

2.

Eenmaal aangekomen op een terras zien de mensen een QR-code die zij scannen. Na het scannen komen wij op de website waar ze een stelling of vraag voor zich krijgen.

3.

Door de bezoekers van de terrassen een stelling of vraag voor te leggen zetten wij deze mensen aan het denken. Door stellingen en scenario’s voor te leggen worden de bezoeker gemotiveerd om een gesprek met elkaar te starten over het onderwerp.

Bekijk het proces in Miro

Of check de code in Github

REYMARK
SCHRAAGEN

0991841@hr.nl

IRES
VERKERK

0986968@hr.nl

SANDESH
BOEDHOE

0970688@hr.nl

QUINCY
VAN DER SLUIS

0994192@hr.nl