The Grey Area

Connect

Het probleem

...

Uitvoering onderzoek

...

Resulaten

...

Concept

Ontwerprichtlijnen

...

Eerste concepten

...

Prototype party

...

Tussenpresentatie

De tussenpresentatie voor de Gemeente Rotterdam had voor ons als doel om de opdrachtgever te informeren over onze voortgang in het proces en het verkrijgen van feedback op de concepten zodat wij uiteindelijk een conceptkeuze kunnen maken.

De aanpak die wij hadden was om een zo duidelijk mogelijk verhaal neer te zetten zodat de opdrachtgever inzicht zou krijgen in onze beslissingen binnen het ontwerpproces. Dit wilden wij realiseren door middel van het delen van ontwerprichtlijnen, onderzoeksresultaten en een storyboard per concept. Wij hebben de drie concepten uit de prototype party voorgelegd aan de opdrachtgever.

De conclusie was dat de doelgroep te jong werd bevonden en dat het lastig zou worden om akkoord te kunnen sluiten met ouders en basisscholen om dit onderwerp te kunnen behandelen. De voorkeur ging uit naar het concept met de a/b/c keuze.

Aan de hand van de feedback van de opdrachtgever hebben wij de doelgroep aangepast en het concept a/b/c keuze verder uitgewerkt.

(klik op de foto om naar de presentatie te gaan)

Create

Storyboard

...

Minigames

...

Bordspel

...

Eindpresentatie

Na verschillende concepten bedacht te hebben en deze aan de opdrachtgever voorgelegd te hebben, kozen wij ervoor om het concept educatieve game verder uit te werken. Het bordspel dat wij voor ogen hadden zou een interactief onderdeel moeten bevatten en ervoor moeten zorgen dat leerlingen in gesprek met elkaar zouden gaan over de zes opgestelde thema's.

Het doel van 'Mijn wens, mijn grens' is dat leerlingen een eigen definitie van SSI kunnen vormen met behulp van de stelling en situatiekaarten en de digitale minigames. In het spel zit afwisseling van fysieke en online opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Het spel wordt op een actieve en interactieve manier gespeeld waarbij het hoofddoel is om het gesprek te openen over de eerder genoemde thema's. De leerlingen krijgen voorbeeldsituaties en handvatten aangereikt om om te kunnen gaan met onder andere SSI gerelateerde situaties en veiligheid online. Door gezamenlijk met herkenbare situaties en stellingen bezig te zijn, leren zij hun mening vormen en hun grenzen aan te geven. De nadruk ligt tijdens en na het spel op het eventueel klassikaal reflecteren op de verschillende opdrachten. Hiermee leert de doelgroep ook in te zien dat iedereen een eigen mening en onderbouwing kan hebben.

link naar presentatie op Youtube

Over ons

Onno Prins

Onno Prins: Contactpersoon

 • Contact behouden en bewaken met de opdrachtgever.
 • Contact leggen met de doelgroep en stakeholders.
 • Contact leggen en behouden met randzaken (Stadslab, instanties, etc.)

Femke Noordijk

Femke Noordijk: Team captain

 • Handhaven van de planning.
 • Opstellen van deadlines.
 • Vertegenwoordigen van het team en verantwoorden van keuzes naar de opdrachtgever.

Femke Noordijk

Iris Penning: Notulist

 • Miro bord en google drive bijhouden.
 • Planning maken en communiceren naar de teamleden.
 • Notulen maken van vergaderingen en feedbackmomenten.

Femke Noordijk

Joel Heezen: Programmeur

 • One pager bijhouden.
 • Programmeren bijhouden (gestructureerd).
 • Informeren over updates/ aanpassingen binnen het programmeren.